27 februari 2024

Zuid-Holland – “Vrijwillige” ouderbijdrage is VRIJWILLIG

Als je kind naar een middelbare of basisschool gaat, dan vraagt die school vaak een bijdrage voor buitenschoolse activiteiten, zoals een schoolkamp of schoolreis. Ook wordt vaak geld gevraagd voor een oudercommissie.
Sinds 1 augustus 2021 bestaat er echter een wet die deze bijdragen helemaal en definitief vrijwillig maakt.

De betreffende school moet duidelijk maken, dat deze bijdragen echt vrijwillig zijn. Maar een aantal scholen past deze wet nog niet of nog niet helemaal toe. In de schoolgids worden meestal de indruk gewekt, dat elke ouder MOET bijdragen. Dat was echter niet zo en nu helemaal niet meer.

Alle leerlingen moeten kunnen deelnemen aan introductiekampen, excursies, schoolreizen, Sinterklaas- en Kerstvieringen, etc. en dus niet mee worden uitgesloten van deelname. Niet alle scholen kennen de wet of passen deze wet onvoldoende toe.

De bedoeling van de wet is ,dat er geen leerlingen aan de kant blijven staan. Helaas zijn er gezinnen, die problemen hebben met betaling van deze bedragen. Als de school deze bijdragen verplicht vindt, of als kinderen worden uitgesloten van deelname, dan raadt de Stichting Leergeld de ouders aan dat zij contact opnemen met de directeur van de school van hun kinderen en hem/haar hun probleem voorleggen. 99 % van de schooldirecteuren kennen deze wet en zullen begrip hebben voor ouders met beperkte middelen en hen graag te woord willen staan en helpen.

Als de ouders met een gevulde portemonnee bijdragen dan moet het mogelijk zijn, de buitenschoolse activiteiten te blijven ondernemen.

WP Twitter Auto Publish Powered By : XYZScripts.com