22 juni 2024

Wassenaar – Legpenning voor mevr. Vrijenhoek

Mevrouw Vrijenhoek-Zant, oprichtster van buurtvereniging Burgwey, ontvangt op vrijdag 29 april na de Algemene Ledenvergadering van de buurtvereniging als dank voor haar verdiensten de gemeentelijke legpenning.

Burgemeester Leendert de Lange reikt de legpenning uit om 21.00 uur tijdens de borrel na afloop.

In 2003 heeft mevrouw Vrijenhoek-Zant de buurtvereniging Burgwey opgericht en heeft deze 16 jaar lang geleid als voorzitter. In deze periode hield zij zich intensief bezig met het wel en wee van de buurt. Burgwey is met een duidelijke structuur opgezet door mevrouw Vrijenhoek-Zant; een klein bestuur ondersteund door ambassadeurs uit elke straat.

Burgemeester De Lange benadrukt het belang van een goede organisatie: “Goed functionerende wijk- en buurtverenigingen zijn van onschatbare waarde voor de Wassenaarse samenleving. Mevrouw Vrijenhoek-Zant heeft met haar jarenlange inzet voor de Burgwey laten zien dat je voor buurtbewoners en de leefbaarheid van de wijk samen het verschil kunt maken.”

Als voorzitter van buurtvereniging heeft mevrouw Vrijenhoek-Zant een duidelijke en herkenbare inbreng gehad bij opeenvolgende colleges van burgemeester en wethouders en de gemeentelijke organisatie. Bij haar recente aftreden als voorzitter werd zij benoemd tot erelid van buurtvereniging Burgwey. Ook met de Wassenaarse Bouw Stichting en diverse andere organisaties in het Van Heeckerenhuis onderhield zij goede contacten.

WP Twitter Auto Publish Powered By : XYZScripts.com