25 juni 2024

Wassenaar – Afscheid voorzitter Cliëntenraad Werk en Inkomen

Onlangs heeft de heer H.J. (Herman) de Bruijn zijn lidmaatschap van de Cliëntenraad Werk en Inkomen beëindigd. De heer De Bruijn was sinds 1 maart 2020 voorzitter van de cliëntenraad.

De Cliëntenraad Werk en Inkomen is een onafhankelijke organisatie, die opkomt voor mensen in Wassenaar die recht hebben op een bijstandsuitkering en mensen met een laag inkomen. Ook geeft de cliëntenraad gevraagd en ongevraagd advies aan de gemeente over de uitvoering van de afspraken en regels. Het gaat dan bijvoorbeeld over de Participatiewet, inkomensbeleid, re-integratie en minimabeleid.

De benoeming tot voorzitter is regulier voor een periode van vier jaar. De heer De Bruijn neemt wegens privé-redenen eerder afscheid. Het college van burgemeester en wethouders is hem dankbaar voor alle inzet en betrokkenheid.

Doordat de heer De Bruijn zijn termijn niet kan volmaken is er een tussentijdse vacature ontstaan. De benoeming van een nieuwe voorzitter gebeurt bij voorkeur binnen drie maanden van het ontstaan van de vacature.

WP Twitter Auto Publish Powered By : XYZScripts.com