21 mei 2024

Pijnacker-Nootdorp – Natuurlijk Delfland: “Aardwarmteprojecten moeten maatschappelijk belang dienen”

Projecten voor geothermie schieten aan alle kanten de grond uit. Het lijkt wel een bonanza. Natuurlijk staat Natuurlijk Delfland positief ten opzichte van de doelstelling van geothermie als alternatief voor fossiele energiebronnen.

Maar met het Groningse aardgas hebben we gezien hoe een oogkleppenvisie vanuit louter particulier economisch belang de maatschappij met forse kosten kan opzadelen. Op 5 mei stond er in het AD een uitstekend artikel over de kritiek van de gemeente Pijnacker-Nootdorp op een dergelijk project van de firma Wayland. De gemeente was eerder al opgeroepen om een kritisch geluid te laten horen door de Initiatiefgroep Verantwoord Geothermie Pijnacker-Nootdorp, waaraan ook Natuurlijk Delfland deelneemt.

Natuurlijk Delfland is van mening dat de geothermie-projecten een maatschappelijk doel moeten dienen. Alle kleinere ondernemingen die aan geothermie willen beginnen, hoe goed bedoeld ook, missen de financiële draagkracht en gezien de beoogde looptijden het uithoudingsvermogen om de beoogde maatschappelijke doelen te kunnen realiseren. Het initiatief moet genomen worden door de Rijksoverheid, die de lokale gemeenschappen moet beschermen tegen de door de gemeente Pijnacker-Nootdorp en ons genoemde risico’s.

WP Twitter Auto Publish Powered By : XYZScripts.com