22 juni 2024

Westland – Opvanglocaties in Westland voor vluchtelingen

Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten om onder gemeentelijke regie zowel kortdurend (tot zes maanden) als langdurend (langer dan zes maanden) opvang te bieden aan vluchtelingen uit Oekraïne.

Er zijn inmiddels 400 plekken voor kortdurende opvang. Het college heeft het voornemen om 300 vluchtelingen langdurig op te vangen. Daarmee wordt vooruitgelopen op een verhoging van het aantal vluchtelingen dat de gemeente op basis van haar inwoneraantal moet opvangen (op dit moment 200).

Het verschil tussen het aantal plekken voor de kortdurende en langdurende opvang (100) wordt aangemeld bij de regio, met het verzoek deze 100 vluchtelingen elders in de regio langdurig op te vangen.

Voor de kortdurende opvang zijn contracten gesloten met recreatiepark Vlugtenburg (110 plekken tot 15 mei en 60 tot 15 juli), het Fletcher hotel-restaurant Carlton in Naaldwijk (170 plekken tot 31 oktober) en Homeflex/Elsenbosch (120 plekken).

Op 29 maart waren er in totaal 357 vluchtelingen in Westland ondergebracht, exclusief de vluchtelingen die door particulieren zijn opgevangen.

WP Twitter Auto Publish Powered By : XYZScripts.com