25 juni 2024

Den Haag – Gemeente tekent intentieverklaring Digitale Gehandicaptenkaart

Het SHPV (Servicehuis Parkeer- en Verblijfsrechten) is samen met een groot aantal gemeenten waaronder Den Haag het project Digitale GPK gestart om parkeren voor mensen met een beperking beter te regelen. Het moet voor gebruikers van een GPK makkelijker worden om, bijvoorbeeld via een app, op te zoeken welke parkeerregels op een specifieke locatie gelden en inzicht te krijgen in de beschikbare parkeerplekken. In het project wordt gewerkt aan een landelijke oplossing voor gemeenten waar GPK-houders een digitale vergunning nodig hebben. De nog uit te werken landelijke parkeervergunning maakt het mogelijk om een kenteken te koppelen aan de GPK, wat een voorwaarde is voor digitale handhaving. Het voordeel voor GPK-gebruikers is dan dat zij niet meer in iedere gemeente die ze bezoeken apart een (digitale) parkeervergunning aan hoeven te vragen.

Al lange tijd wordt er door de gebruikers van de Gehandicaptenparkeerkaart (GPK), gevraagd om inzicht in de parkeerregels van gemeenten. Iedere gemeente bepaalt zelf of en hoe GPK-houders gratis kunnen parkeren, waardoor het lastig is om te achterhalen welke regels waar gelden. Door de opkomst van parkeercontrole met scanauto’s, die de papieren GPK niet kunnen lezen, neemt bovendien het aantal onterechte bekeuringen toe. Dit leidt tot ergernis en administratief gedoe bij gebruikers en gemeenten. Het project Digitale GPK wil deze problemen oplossen. Ook wordt onderzocht hoe een digitale GPK kan helpen bij het tegengaan van fraude.

Vrijdag 3 december, op de Internationale Dag van mensen met een beperking, ondertekenen de deelnemende gemeenten een intentieverklaring om een landelijke oplossing te ontwikkelen in samenwerking met de RDW. Het is de verwachting dat meer gemeenten aan gaan sluiten. SHPV leidt het project namens de bij dit initiatief aangesloten gemeenten.

WP Twitter Auto Publish Powered By : XYZScripts.com