4 maart 2024

Leidschendam-Voorburg – Groen licht voor Duurzaam Bouwen

Een duurzame en een gezonde leefomgeving. Daar kan iedereen een steentje aan bijdragen. In de notitie Duurzaam Bouwen staat hoe we deze ambitie omzetten naar concrete doelstellingen voor nieuwe gebiedsontwikkelingen en nieuwe gebouwen. Daarnaast biedt het concrete handvatten voor verduurzaming van de bestaande gebouwde omgeving. Op 10 mei heeft de raad de notitie vastgesteld.

Wethouder duurzaamheid Jan-Willem Rouwendal: “De gemeente Leidschendam-Voorburg werkt aan een toekomstbestendige, groene leefomgeving en doet dat op meerdere gebieden zoals duurzaam bouwen. De beleidsnotitie is een belangrijke uitwerking van de ambities naar concrete doelen voor duurzaam bouwen.”

Duurzaam bouwen is volop in ontwikkeling. Wettelijke regels hierover zijn de afgelopen jaren aangescherpt. Zo zijn de energieafspraken voor gebouwen vanaf 1 januari 2021 veranderd naar: ‘Bijna Energie Neutrale Gebouwen (BENG)’. Ook is er extra aandacht voor nieuwe thema’s zoals klimaatadaptatie en circulariteit. Deze zetten duurzaam bouwen in een breder perspectief dan alleen schone energie. De notitie Duurzaam Bouwen geeft inzicht in de doelen en uitgangspunten. Daarnaast onderzoeken we waar duurzaam bouwen een bijdrage kan leveren aan de thema’s groen, mobiliteit en gezondheid.

WP Twitter Auto Publish Powered By : XYZScripts.com