6 oktober 2022

Wassenaar – Goed resultaat 2021

2021 was het jaar waarin Wassenaar flink aan het verbouwen was, metaforisch gesproken. De samenwerking met de gemeente Voorschoten kwam tot een einde en op 1 september 2021 was de nieuwe, eigen organisatie van Wassenaar een feit. In korte tijd is een hele nieuwe Wassenaarse ambtelijke organisatie opgebouwd, terwijl ondertussen het “normale” werk doorliep. Dit is een prestatie om trots op te zijn. Zeker omdat het gebeurde tegen de achtergrond van corona. Tegelijkertijd is de gemeente Wassenaar erin geslaagd om maatschappelijk en financieel koers te houden.

Er zijn veel resultaten geboekt, terwijl ook het huishoudboekje op orde is gebleven. Dit is tevens het beeld over de gehele bestuursperiode van de afgelopen vier jaar, die is afgerond met de verkiezingen in maart 2022. De doelstellingen die in het coalitieakkoord waren opgenomen, zijn grotendeels verwezenlijkt.

Speciale aandacht gaat daarbij uit naar vijf grote projecten: de heroriëntatie van het Warenarcomplex, bouw van de nieuwe sporthal, renovatie van de Paauw, herpositionering van Avalex en de ontvlechting van de ambtelijke samenwerking met Voorschoten. Hierin zijn wezenlijke resultaten bereikt waar de hele gemeente profijt van heeft. Dat dat is gebeurd met een financieel stabiele uitkomst, maakt dat de nieuwe raad en het nieuwe college kunnen voortbouwen op het fundament dat de afgelopen vier jaar is gelegd.