27 juni 2022

Rijswijk – Flexibel wonen Lange Kleiweg

Gemeente Rijswijk, woningcorporaties Vidomes & Rijswijk Wonen, en het COA gaan gezamenlijk onderzoeken of en hoe de (asielopvang)locatie aan de Lange Kleiweg op zo kort mogelijke termijn kan worden herontwikkeld tot een locatie voor flexibele woonvormen.

Dit woonproject zal bedoeld zijn voor woningzoekenden, waaronder starters, statushouders en spoedzoekers met een urgente woningnood. Dit heeft het college van b&w deze week akkoord bevonden in een intentieovereenkomst.

De aanleiding van deze samenwerking ligt bij het besluit van de raad om het azc per 1 december te sluiten en te komen met een voorstel om de locatie vanaf die datum te gebruiken als centrum voor flexibel wonen. Op 10 mei 2022 heeft de gemeenteraad van Rijswijk opdracht gegeven aan het college om met een plan van aanpak te komen en dit met alle relevante partners uit te werken.