27 juni 2022

Regionieuws TV 17 – Provincie Z-H geeft 81 miljoen subsidie voor warmtelinq-traject door Haaglanden.

Provincie Zuid-Holland geeft 81 miljoen subsidie voor warmtelinq-traject door Haaglanden. De Provinciale Staten van Zuid-Holland hebben ingestemd met een bijdrage aan een warmtetransport-leiding vanaf Rijswijk. Ze geven een investeringssubsidie van € 81 miljoen. Dit is volgens de provincie een belangrijke stap in het realiseren van het warmtetransportnet in Zuid-Holland. Daarmee worden kansen benut die er liggen voor woningen en glastuinbouw. Zo wordt een grote bijdrage gedaan aan de landelijke CO2-reductie. De investering is onderdeel van een set aan afspraken tussen het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat, de Gasunie en de provincie Zuid-Holland.