2 februari 2023

Zoetermeer – Onderzoek overkapping tunnelbak Europaweg

De tunnelbak van de Europaweg zorgt voor de hoogste concentratie fijnstof en stikstofdioxide in onze stad. Bovendien vormt de tunnelbak voor het wegverkeer een inefficiënt onderdeel van het Stadshart en leidt tot een scheiding tussen het winkelgebied en het Woonhart. Een overkapping biedt veel nieuwe mogelijkheden en tot een veel gezondere leefomgeving voor de direct omwonenden. Daarom pleit de PvdA Zoetermeer tijdens het voorjaarsdebat voor een onderzoek naar overkapping van de tunnelbak.

In het kersverse coalitieakkoord “Samen doen wat nodig is” staat opgenomen een onderzoek naar de mogelijkheid een landtunnel te realiseren bij de huidige Afrikaweg. Hier is eerder voor gepleit ten behoeve van de veiligheid van de (toekomstige) inwoners in en rond de Entree. Raadslid Sicco Louw van de PvdA snapt de motivatie voor dit onderzoek: “Alleen is er dan nog een andere plek in Zoetermeer die vanwege de gezondheid van direct omwonenden en bezoekers van het Stadshart schreeuwt om een onderzoek: de tunnelbak.”

Volgens de PvdA kan een overkapping van de tunnelbak leiden tot een herinrichting van dat deel van het stadscentrum waarbij te denken valt aan woningbouw en/of groen. “ Bovendien zal een overkapping van de tunnelbak zorgen voor een natuurlijk verbinding tussen Stads- en Woonhart,” aldus Louw.

Daarom roept de PvdA maandag tijdens het voorjaarsdebat op om de aanbesteding voor een onderzoek naar een landstunnel over de Afrikaweg uit te breiden met een onderzoek naar overkapping van de tunnelbak van de Europaweg.

WP Twitter Auto Publish Powered By : XYZScripts.com