8 december 2022

Delft – Burgemeester opnieuw benoemd voor vijf jaar

Burgemeester Marja van Bijsterveldt-Vliegenthart herbenoemd voor tweede ambtstermijn in Delft. Commissaris van de Koning in Zuid-Holland, Jaap Smit, heeft op woensdag 24 augustus Marja van Bijsterveldt-Vliegenthart beëdigd voor een tweede termijn als burgemeester van Delft.

Haar tweede termijn zal ingaan op 2 september 2022. “Mijn hartelijke gelukwensen aan Marja van Bijsterveldt met deze herbenoeming. En ook aan de gemeenteraad, het college en de inwoners van Delft”, aldus Jaap Smit.

Marja van Bijsterveldt-Vliegenthart is sinds 2 september 2016 burgemeester van Delft. Zij is tevens lid van het Algemeen Bestuur van de Veiligheidsregio Haaglanden en de Metropoolregio Rotterdam Den Haag. Voor het burgemeesterschap was Van Bijsterveldt-Vliegenthart minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.