4 maart 2024

Regionieuws TV – Subsidie voor groene vrijwilligersinitiatieven in Zuid-Holland

Er is een nieuwe subsidieregeling ‘Zelf Doen – voor een groene omgeving’ van start gegaan. Deze wordt gefinancierd door de Provincie Zuid-Holland. Vrijwilligersgroepen die actief zijn in het groen kunnen een aanvraag indienen voor hun projecten. Er zijn vouchers tot 1000 euro. De Zelf Doen-regeling is een vorm van microfinanciering voor projecten die zonder een financieel steuntje in de rug niet gerealiseerd kunnen worden. De regeling is bedoeld voor Zuid-Hollandse vrijwilligersinitiatieven van tenminste 3 personen en voor stichtingen en verenigingen die met vrijwilligers werken om hun groene doelstellingen te realiseren. Er kan subsidie aangevraagd worden voor de aanschaf van gereedschap, beschermingsmiddelen, beplanting en hulpmiddelen. Aanvragen kunnen worden ingediend via de website van Zelf Doen Zuid-Holland.

WP Twitter Auto Publish Powered By : XYZScripts.com