31 maart 2023

Regionieuws TV – Haaglanden gaat 75.000 woningen bouwen voor 2030

Zuid-Hollandse bestuurders van provincie, gemeenten en corporaties en minister Hugo de Jonge van Volkshuisvesting hebben de woondeals ondertekend. Daarmee spreekt Zuid-Holland de ambitie uit om tot en met 2030 250.000 woningen te bouwen. Haaglanden staat voor ongeveer 75.000 nieuwe woningen. Landelijk moeten er ruim 900-duizend woningen bijkomen. Met 8% van de landelijke bouwproductie is Haaglanden de regio met de grootste opgave van de Randstad. Van de nieuw te bouwen woningen zal twee derde voor lagere inkomens zijn, waarvan de helft gebouwd wordt door de corporaties. Er is een groot woningtekort in Haaglanden. De prijzen van huur- en koopwoningen zijn sterk gestegen en de bevolking is hard gegroeid. In de Regionale Realisatieagenda Wonen Haaglanden slaan gemeenten, provincie, Rijk en woningcorporaties de handen ineen om een oplossing te bieden. Netbeheerders, drinkwaterbedrijven en huurdersorganisaties ondersteunen dat.

WP Twitter Auto Publish Powered By : XYZScripts.com