19 juni 2024

Regionieuws TV – Wassenaar en Leidschendam-Voorburg:meer bekendheid geven aan regelingen voor minima

Veel mensen met een laag inkomen in Wassenaar en Leidschendam-Voorburg zijn niet op de hoogte van gemeentelijke regelingen die ondersteuning kunnen bieden. Dit blijkt uit onderzoek in opdracht van de Rekenkamercommissie voor deze gemeenten. Inwoners die gebruikmaken van de minimaregelingen zijn er blij mee maar hebben ook moeite met het aanvragen van de ondersteuning. Ze moeten hiervoor veel informatie aanleveren. Daarnaast zijn de doelen van het minimabeleid onvoldoende specifiek, meetbaar en realistisch. Daardoor is het voor de ambtenaren, colleges en gemeenteraden moeilijk te sturen op de realisatie van de gestelde doelen. Ook worden de ervaringen van gebruikers van de regelingen slechts zo nu en dan onderzocht. De gebruikers in Wassenaar en Leidschendam-Voorburg vinden dat hun consulenten niet klantgericht zijn en weinig maatwerk bieden. Ook zouden zij vaak onbereikbaar zijn. De Rekenkamercommissie adviseert de minimaregelingen beter bekend te maken en het aanvragen ervan te vereenvoudigen.

WP Twitter Auto Publish Powered By : XYZScripts.com