16 juni 2024

Woonvisie Delft tot 2028: inzet op goed en tevreden wonen

Burgemeester en wethouders van Delft presenteren de Woonvisie tot 2028. Hierin staan de ‘woontevredenheid van de inwoners’ en een ‘goede groei van de stad’ centraal. Voldoende woningen en de juiste woning op de juiste plaats moeten ervoor zorgen dat Delftenaren goed kunnen wonen, in hun woning en in hun eigen buurt of wijk. Volgens wethouder Schrederhof kent Delft een aantal grote woonopgaven. De woningnood is groot en de gemeente kan de woningnood niet oplossen. De gemeente gaat wel  woningen bouwen en ervoor zorgen dat de bestaande woningvoorraad goed wordt benut. Het college nam eerder al het besluit om er tot 2040 15.000 woningen bij te willen bouwen. In Delft is op dit moment grote behoefte aan huur- en koopwoningen in elk prijssegment. De gemeente werkt samen met woningcorporaties en zorg- en welzijnsorganisaties om ouderen zo lang mogelijk zelfstandig te kunnen laten wonen. Daarnaast spant Delft zich de komende jaren in voor de bouw van 3.500 studentenwoningen op en rond de campus en in kleinere aantallen elders in de stad.

WP Twitter Auto Publish Powered By : XYZScripts.com