18 mei 2024

Regionieuws TV – Samen werken aan een rijkere natuur in Zuid-Holland: 2 subsidieregelingen van start

De provincie Zuid-Holland start met twee nieuwe subsidieregelingen. Via de regeling voor ‘meer bos’ kan subsidie worden aangevraagd voor bosuitbreiding.Om bosaanleg in Zuid-Holland te stimuleren is de subsidie ‘Meer bos in Zuid-Holland’ opgesteld. Daarvoor is in totaal 1,1 miljoen euro beschikbaar in 2024. Via de regeling voor het leefgebied van bepaalde diersoorten kunnen initiatiefnemers wat kleinere natuurmaatregelen treffen zoals het aanleggen van poelen en bloemrijk grasland of het planten van bomen en struiken. Hiervoor is voor dit jaar in totaal 400-duizend euro beschikbaar. Het gaat om het versterken van de natuur in de stad en in het landelijk gebied. Volgens de provincie draagt het vergroten en versterken van het leefgebied van inheemse planten, bomen en dieren bij aan het verbeteren van de leefomgeving voor mens en fauna. Aanvragen kunnen worden gedaan tot en met 13 juni.

WP Twitter Auto Publish Powered By : XYZScripts.com