21 mei 2024

Den Haag – Aanpak huiselijk geweld werpt vruchten af

Professionele hulp bij partnergeweld en kindermishandeling leidt tot concrete en gunstige resultaten.

Dat blijkt uit meerjarig onderzoek door het Verwey-Jonker Instituut bij 576 gezinnen in opdracht van onder meer de gemeente Den Haag. Bij de gevolgde en geholpen gezinnen nam de frequentie van geweld en mishandeling substantieel af. Bij 30 procent van de gezinnen stopte het geweld helemaal. Bij deze gezinnen nam bovendien het welzijn toe van ouders en kinderen – vrijwel tot het welzijnsniveau dat geldt voor de Nederlandse bevolking als geheel.

Daarnaast laat het onderzoek zien dat ouders en kinderen over het algemeen tevreden zijn met de hulp die zij geboden krijgen. Vooral de persoonlijke band met de hulpverlener is bepalend voor de mate van tevredenheid. Het gevoel respectvol te worden bejegend, serieus te worden genomen en een luisterend oor te ontmoeten, zijn daarbij belangrijke elementen.

Veilig Thuis Haaglanden (VTH) is een van de 13 Veilig Thuis-regio’s waar het Verwey-Jonker Instituut anderhalf jaar lang gezinnen met kinderen heeft gevolgd waar partnergeweld of kindermishandeling speelt. Dit gebeurde vanaf het moment van melding bij Veilig Thuis.

WP Twitter Auto Publish Powered By : XYZScripts.com