18 mei 2024

Een of meerdere kerncentrales op de Maasvlakte: veel bezwaren uit de omgeving

De politieke partij Westland Verstandig heeft op persoonlijke titel bezwaar gemaakt tegen het voornemen om op de Maasvlakte één of twee kerncentrales te bouwen. Dit hebben ze in een brief aan het Bureau Energieprojecten kenbaar gemaakt. Als argument wordt aangevoerd dat niet duidelijk is of de gemeente Westland een zienswijze over het voornemen heeft ingestuurd. Tevens maakt de partij bezwaar tegen de informatieavond over de voorgenomen kerncentrales. Die is besloten. Dat zou betekenen dat inwoners van Westland de avond niet kunnen bijwonen. Dat terwijl de Maasvlakte slechts enkele kilometers van Westland ligt. Volgens Westland Verstandig is er nog teveel onduidelijk, zoals de precieze locatie, het aantal kerncentrales en welk type centrale het wordt. Er zou meer op kosten dan op veiligheid worden gestuurd, aldus de partij. Vragen hierover zijn bij de commissievergadering bestuur en economie ingebracht. Inmiddels zijn er 1355 bezwaren tegen het voornemen ingediend uit de omgeving.

WP Twitter Auto Publish Powered By : XYZScripts.com