15 juli 2024

Volkshuisvestingsfonds 2024: Den Haag, Delft en Zoetermeer krijgen miljoenen kwetsbare gebieden

Den Haag krijgt bijna 10 miljoen euro uit het landelijk volkshuisvestingsfonds. Zoetermeer bijna 16 miljoen en Delft krijgt ruim 2 miljoen. Het geld is bedoeld voor kwetsbare gebieden. Den Haag doet er nog 4 miljoen bij en gaat het geld gebruiken voor onderhoud en renovatie van woningen in Laak. In Zoetermeer worden de Verenigingen van Eigenaren in de Bossenbuurt geholpen bij het verduurzamen van hun woningen. Een deel van de subsidie gaat daar naar de verbetering van de openbare ruimte in de Bossenbuurt. Delft investeert het geld in de Multatulibuurt. Op verschillende plaatsen in Nederland staat de leefbaarheid en veiligheid onder druk. Daarom heeft het kabinet het Volkshuisvestingsfonds in het leven geroepen. Gemeenten en regio’s kunnen met geld uit dit fonds investeren in herstructurering van de woningvoorraad op de meest kwetsbare plekken met als doel om de leefbaarheid en de veiligheid daar te verbeteren. Landelijk hebben 14 gemeenten een toekenning gekregen. In deze aanvraagronde was een totaalbedrag van 175 miljoen euro beschikbaar. Met de bijdrage kunnen gemeenten ruim 9.000 woningen renoveren, verduurzamen en herstructureren. In deze aanvraagronde dienden 22 gemeenten 26 aanvragen in. Zestien aanvragen, verdeeld over veertien gemeenten, zijn toegekend.

WP Twitter Auto Publish Powered By : XYZScripts.com