18 mei 2024

Den Haag – Start aanpak crimineel gedrag in Weimarstraat

De Haagse Weimarstraat is door de burgemeester aangewezen als focusgebied om ondermijning tegen te gaan.

De gemeenteraad heeft, na een initiatiefvoorstel van de D66-raadsfractie, deze aanpak ondersteund. Nu zet zet de burgemeester een eerste stap met het aanwijzen van een deel van de Weimarstraat en Beeklaan.

Den Haag is de eerste stad in Nederland die dit instrument inzet in woon-/winkelgebied. Burgemeester Jan van Zanen: “De leefbaarheid, de openbare orde en veiligheid én ook het ondernemersklimaat staan onder druk in het gebied rond de Weimarstraat. We nemen stevige maatregelen om het gebied aan te pakken.”

In het aangewezen gebied worden alle ondernemers vergunningsplichtig. Met een bedrijfsactiviteitenvergunning komt er beter toezicht en meer mogelijkheden voor handhaven bij overtredingen. Op die manier wordt het moeilijk gemaakt voor malafide ondernemers om een zaak te exploiteren. Ook wordt op deze manier eerlijk ondernemerschap gestimuleerd.

Het is inmiddels bekend dat criminelen investeren in- en misbruik maken van de bovenwereld. Criminelen maken misbruik van legale diensten en producten van de overheid, maar ook van ondernemers.
Voorbeelden zijn hennepkwekerijen in bedrijfsruimten of witwaspraktijken via financiële dienstverleners. Dit is niet altijd even zichtbaar voor de buitenwereld; niet voor burgers en ook niet altijd voor de overheid. Uiteindelijk zorgt dit vaak voor verslechtering van het ondernemersklimaat en van wijken en buurten. Met de vergunningplicht voor ondernemers wordt het moeilijker voor criminelen daar gevestigd te blijven of zich in de toekomst nieuw te vestigen.

Ook is er veel inzet om de overlast van en rond de coffeeshops aan te pakken, maar ook fysieke maatregelen zoals verkeersdrempels voor meer verkeersveiligheid. Met dit plan werkt de gemeente, samen met de buurt, toe naar een veiligere, mooiere straat voor bewoners, ondernemers en bezoekers.

WP Twitter Auto Publish Powered By : XYZScripts.com