16 juli 2024

WarmtelinQ wordt verder ontwikkeld: Warmte uit Rotterdam nu ook naar Leiden

Provinciale Staten van Zuid-Holland hebben groen licht gegeven voor de warmtetransportleiding van Rijswijk naar Leiden. Met deze leiding van WarmtelinQ worden straks woningen en bedrijven verwarmd door restwarmte uit de Rotterdamse haven. Tussen Vlaardingen en Leiden komt een ondergrondse warmtetransportleiding te liggen. De route van die pijpleiding komt door verschillende gemeentes en is belangrijk voor het verduurzamen van Zuid-Holland. Met het besluit kan ook het laatst geplande deel, tussen Rijswijk en Leiden, worden aangelegd. Het vaststellen van de plannen is een provinciale zaak omdat de route door tien gemeenten loopt. Sinds september 2021 is gewerkt aan het maken en vastleggen van de plannen. WarmtelinQ is al een tijd aan de slag met het eerste deel van de warmteleiding. De afgelopen twee jaar zijn betrokkenen langs het tracé geïnformeerd over de plannen. Het warmtetransportnetwerk in Zuid-Holland is complex. Op verschillende plekken zijn aftakkingen van de leiding gemaakt en kunnen plaatselijke warmtenetten worden aangesloten. Zo kan een groot deel van de provincie profiteren van de overtollige energie van de Rotterdamse haven. De aanleg van het tracé Rijswijk-Leiden start in 2025 en wordt naar verwachting eind 2027 in gebruik genomen.

WP Twitter Auto Publish Powered By : XYZScripts.com