16 juli 2024

Westland akkoord met Flora Campus: 80 miljoen investeringen in nieuwe tuinbouw – ‘woonkern’

Gemeenteraad Westland akkoord met plannen Flora Campus: 80 miljoen investeringen in nieuwe Tuinbouwkern De gemeenteraad van Westland is akkoord gegaan met de ontwikkeling van Flora Campus, rond het Horticenter in Naaldwijk. 50 miljoen wordt besteed aan de opbouw van een zogeheten vakcollege. Het gaat daarbij om diverse onderwijsniveaus zoals VMBO, MBO, HBO en WO. Op de campus worden onderwijs- en onderzoeksfaciliteiten gecombineerd met de huisvesting voor bedrijven. De geplande 150 tijdelijke woningen wierpen wat protest op in de raad. Een meerderheid was echter voor dit deel van het plan. Discussie was er ook over de parkeergelegenheid op de campus. De coalitiepartijen vreesden een tekort aan parkeerplekken waar nader naar wordt gekeken. Er komt ook hoogwaardig openbaar vervoer op de Flora Campus. Dat heeft ook een positief effect op de ontsluiting van het Westland. D66, PvdA en GroenLinks dienden daarom een motie in om voor het einde van het jaar met een plan te komen voor de toekomst van het openbaar vervoer, zodat dit aansluit bij de Flora Campus plannen. Dit voorstel werd bijna raadsbreed gesteund. Bijgaand een impressie van een toekomstige nieuwe kern in Westland

WP Twitter Auto Publish Powered By : XYZScripts.com