21 april 2024

Voorschoten – Wassenaar – Blijven investeren in toerisme en recreatie

De gemeenten Voorschoten en Wassenaar en Stichting Wassenaar-Voorschoten Marketing hebben besloten hun samenwerking op het gebied van toerisme en recreatie voort te zetten. Ze zijn in 2017 een samenwerking met elkaar aangegaan en hebben het dankzij de nauwe samenwerking voor elkaar gekregen dat bezoekers van Voorschoten en Wassenaar in het afgelopen jaar meer hebben uitgegeven dan de jaren ervoor. Als gevolg hiervan is ook de toeristische werkgelegenheid in Voorschoten en Wassenaar gestegen. Op donderdag 19 december hebben de partijen in het prachtige Kasteel de Wittenburg hun handtekening gezet voor het voortzetten van hun succesvolle samenwerking voor de komende twee jaar.

Volgens de betrokken partijen bieden Voorschoten en Wassenaar veel kansen voor toerisme en recreatie. Het gaat om de kwaliteitsverbetering van voorzieningen, het vergroten van werkgelegenheid, het versterken van het vestigings- en investeringsklimaat en het versterken van cultureel erfgoed en groen. Toeristen kennen geen gemeentegrenzen. Door samen te werken kunnen gemeenten en ondernemers de kansen die er liggen verzilveren. In 2017 sloten de partijen een convenant om toerisme en recreatie te versterken.

Er is inmiddels veel gebeurd en bereikt. Zo is de website vorstelijkvrij.nl van start gegaan. Hierop zijn alle toeristische en recreatieve voorzieningen te zien. Het toeristisch magazine Stad + Kust heeft vele inwoners van de regio aangemoedigd een bezoek te brengen aan beide gemeenten. Ook is er een toeristische kaart gemaakt en zijn er fietsroutes ontwikkeld, et cetera. De toeristische werkgelegenheid is de afgelopen periode met 115 banen toegenomen. Samen met Museum Voorschoten en Bibliotheek Wassenaar wordt nu gewerkt aan de realisatie van twee toeristisch informatiepunten. De bedoeling is dat deze in 2020 hun deuren gaan openen.

WP Twitter Auto Publish Powered By : XYZScripts.com