25 april 2024

Den Haag – De Haeghe Groep en Werkgeversservicepunt fuseren

Voortaan gaan de Haeghe Groep en het Werkgeversservicepunt verder onder de naam: Den Haag werkt. Den Haag Werkt is onderdeel van de dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) van de gemeente Den Haag en richt zich op het creëren van werkkansen voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt en de begeleiding naar werk. Bij Den Haag Werkt vinden werkgevers alle informatie over inclusief werkgeverschap onder één dak.

Den Haag Werkt creëert werkkansen voor iedereen. Talenten en vaardigheden van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt worden ontwikkeld en belemmeringen, zoals schulden, beheersbaar gemaakt. Den Haag Werkt helpt mensen aan het werk met als uiteindelijk doel: Regulier werk bij een reguliere werkgever tegen een normaal salaris.

Met de samenvoeging van De Haeghe Groep en het Werkgeversservicepunt worden de diensten van beide organisaties gebundeld. Den Haag Werkt bemiddelt mensen op vacatures, maar detacheert ook. Daarnaast kunnen bedrijven werkprocessen uitbesteden aan Den Haag Werkt, zoals inpak- en assemblagewerk. Zorgen dat mensen aan het werk kunnen bij bedrijven is maatwerk. Daarom adviseert en ondersteunt Den Haag Werkt bedrijven voor, tijdens en na plaatsing van mensen op vacatures.

Den Haag Werkt streeft naar een inclusieve arbeidsmarkt in Den Haag waarin iedereen een werk-kans heeft ongeacht leeftijd, werkervaring of achtergrond. Samenwerking is daarin het sleutelwoord. Samen met het Haagse bedrijfsleven en maatschappelijke partners ontwikkelt Den Haag Werkt stageplekken, werk-ontwikkeltrajecten en leerlijnen zodat mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt werkervaring op kunnen doen. Den Haag Werkt gaat uit van de visie dat de beste werkervaring wordt opgedaan op de werkvloer met begeleiding op maat voor de werknemer én werkgever. 

WP Twitter Auto Publish Powered By : XYZScripts.com