22 juni 2024

MIdden-Delfland – Herinrichting zuidplas Kraaiennest van start

De zuidplas van het Kraaiennest wordt dit jaar omgevormd tot een waar gruttoparadijs. Een ondiepe plas, waar grutto’s en andere weidevogels in het vroege voorjaar tot en met de zomer veilig kunnen rusten en voedsel kunnen vinden. Zo kunnen de vogels na de reis uit Afrika goed aansterken voor het broedseizoen.

Ter voorbereiding op de graafwerkzaamheden in de plas komende zomer, wordt de zuidplas in februari leeggevist door een beroepsvisser in samenwerking met Sportvisserijbelangen (SVB) Delfland. ‘De vissen worden door vrijwilligers op andere plekken weer uitgezet’ licht Theo Stremme, voorzitter van SVB Delfland toe, ‘na het leegvissen is het belangrijk dat er géén nieuwe vis in de plas wordt uitgezet door visliefhebbers‘.

Om de open verbinding met de polder, waar de grutto’s broeden, te herstellen worden in overleg met
Staatsbosbeheer de essen op de zuidelijke kade weggehaald. De wilgen in het riet worden geknot en kort gehouden. De kap en snoeiwerkzaamheden vinden plaats tussen 19 februari en 15 maart en zijn afgerond voor het broedseizoen. Tijdens de zaagwerkzaamheden is de wandelkade volledig afgesloten om veiligheidsredenen.

Bij de aanpassing van de zuidplas zijn veel partijen betrokken. Het Hoogheemraadschap van Delfland is
eigenaar van de plas. De aanpassingen in de zuidplas van het Kraaiennest worden mede mogelijk gemaakt door het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling (POP3) en de provincie Zuid-Holland. Het plan is een initiatief van het Weidevogelpact Midden-Delfland.

Foto: John Kleijweg
Foto’s: John Kleijweg

WP Twitter Auto Publish Powered By : XYZScripts.com