23 april 2024

Den Haag – Laatste stuk route tramlijn 1 in het najaar op de schop

Om Den Haag aantrekkelijk en bereikbaar te houden investeert de gemeente in beter, toegankelijk en snellere tramverbindingen. Vanaf 2024 zullen alle rode trams vervangen worden door de modernere, lagevloerse trams. Om ook de stad en het strand bereikbaar te houden voor de groeiende stroom reizigers, wordt ook de langste route van Den Haag – tramlijn 1 – geschikt gemaakt voor de nieuwe trams. De werkzaamheden zullen na de zomer van start gaan.

Hier is bewust voor gekozen om Scheveningen tijdens het strandseizoen, goed bereikbaar te houden. Op verschillende plaatsen langs het tracé van lijn 1 zullen werkzaamheden plaatsvinden die van invloed zijn op de inpassing van toegankelijke haltes en van een nieuwe tram. De gemeente probeert zoveel mogelijk werkzaamheden tegelijk uit te voeren, zodat de straat maar 1 keer open hoeft. Het werk wordt bijvoorbeeld gecombineerd met de aanleg van een fietspad of vervanging van het riool.

Het gaat hier om de volgende onderdelen van de route:

  • Gevers Deynootweg
  • Jurriaan Kokstraat-Badhuiskade
  • Javastraat-Alexanderstraat-Parkstraat

De nieuwe trams zijn comfortabeler, kunnen meer reizigers vervoeren en zijn beter toegankelijk voor rolstoelrijders. Dit is niet alleen gewenst maar ook verplicht. Volgens de wetgeving moet stedelijk OV vanaf 2020 toegankelijk zijn voor mensen met een fysieke beperking. Langs de route komen nieuwe perrons die voldoen aan de toegankelijkheidseisen zodat iedereen zelfstandig met de tram kan reizen. De nieuwe haltes krijgen ook moderne digitale borden met vertrektijden en nieuwe wachtruimtes.

Foto: Tram op Gevers Deynootweg, Google Streetview

WP Twitter Auto Publish Powered By : XYZScripts.com