18 mei 2024

Zuid-Holland – Aanvraag Europese subsidie voor aardgasvrije wijken in negen gemeenten

Negen Zuid-Hollandse gemeenten willen 10 aardgasvrije wijken. Voor de opstart vragen ze aan de Europese Investeringsbank (EIB) een gezamenlijke subsidie aan van ongeveer 3 miljoen euro. Door hun krachten te bundelen, en met de provincie als vertegenwoordiger, maken de gemeenten grote kans om in aanmerking te komen voor dit geld. Het gaat om de gemeenten: Alphen aan de Rijn, Den Haag, Gorinchem, Kaag en Braassem, Katwijk, Rijswijk, Rotterdam, Schiedam en Zoeterwoude.

Om de juiste keuzes te kunnen maken samen met inwoners, willen de negen Zuid-Hollandse gemeenten een degelijke kosten-batenanalyse maken van de verschillende opties. Immers, duurzame energievoorziening moet voor inwoners haalbaar, betaalbaar en toekomstbestendig zijn. Er gaat veel voorwerk zitten om de meest passende keus te kunnen maken, en dat kost ook geld. De EIB heeft het zogeheten Elena-fonds opgericht om overheden hierin te ondersteunen.

Om voor EIB subsidie in aanmerking te komen moet het gaan om een grote investering – minstens € 60 miljoen. Daarom hebben negen gemeenten in Zuid-Holland in 2019 de handen ineen geslagen en ook samenwerking met de provincie gezocht. Na de inventarisatie van voorwaarden en mogelijkheden kan de provincie nu de subsidie aanvraag gaan indienen bij de EIB. Inzet: € 3 miljoen voor de voorbereidingskosten van verduurzaming van 10 wijken. Daaronder vallen de kosten voor het participatie proces, kosten/baten analyses en het opstellen van de uitvoeringscontracten.

Voor de Elena-subsidie geldt dat de plannen na deze voorbereidingen ook echt uitgevoerd moeten worden. Daarom stelt de EIB als voorwaarde dat de werkzaamheden in de woningen, leidingen en warmtebronnen binnen 3 jaar van start gaan en tot investeringen heeft geleid van minimaal € 60 miljoen. Een andere voorwaarde is dat de EIB met één partij zaken wil doen en daarom zal de provincie Zuid-Holland als vertegenwoordiger optreden.

WP Twitter Auto Publish Powered By : XYZScripts.com