15 juli 2024

Haaglanden – UWV: “Meer 60-plus werknemers”

In vergelijking met tien jaar eerder is het aantal 60-plus werknemers toegenomen met 11.500. De meeste 60-plus werknemers werken in zorg & welzijn, overheid, overige zakelijke diensten en onderwijs. In totaal werken er 13.000 werknemers in deze sectoren, zo blijkt uit cijfers van het UWV.

Het aandeel van 60-plus werknemers is in Haaglanden toegenomen van 3,0% in 2008 tot 6,2% in 2018 en in Nederland van 2,8% tot 6,8%. Bij overheid, onderwijs, transport en zorg & welzijn hebben 60-plussers in de regio het grootste aandeel. In deze sectoren zijn ook moeilijk vervulbare vacatures in de regio. Het betreft dan bijvoorbeeld beroepen als: juridisch specialisten, beleidsmedewerkers, onderwijzend personeel, vrachtwagenchauffeurs, verzorgenden en verpleegkundigen.

De spanning op de arbeidsmarkt is nog steeds hoog. Volgens het CBS waren er in het vierde kwartaal van 2019 landelijk 92 vacatures per 100 werklozen. In het derde kwartaal van 2019 waren dat er nog 90. De spanning, die eerder nog wat leek af te nemen, loopt zo weer verder op. Vacatures ontstaan onder meer omdat werknemers met pensioen gaan. De komende jaren zullen in Haaglanden 20.500 werknemers met pensioen gaan. Dat zijn er gemiddeld 3.400 per jaar. Vergrijzing zorgt op deze manier voor oplopende spanning op de arbeidsmarkt.WP Twitter Auto Publish Powered By : XYZScripts.com