25 april 2024

Delft – Hoogheemraadschap kiest ontwerp van de Haagse Hogeschool voor circulaire portiersloge

Vandaag heeft Delfland bekendgemaakt dat het ontwerp van de studenten van de Haagse Hogeschool de basis gaat vormen voor een nieuw te bouwen portiersloge op afvalwaterzuiveringsinstallatie (AWZI) De Groote Lucht in Vlaardingen. De portiersloge wordt gebouwd volgens de principes van circulair bouwen met restmaterialen van het waterschap.

In 2019 heeft Delfland besloten om de toegangspoort bij AWZI De Groote Lucht te vernieuwen en het terrein anders te beveiligen, onder meer met een portiersloge, waar bezoekers worden ontvangen en geregistreerd. Delfland heeft de opdracht hiervoor uitgezet bij het hoger beroepsonderwijs.

Daarom zette Delfland een opdracht uit bij hogescholen om een portiersloge te ontwerpen waarin zoveel mogelijk gebruik wordt gemaakt van restmateriaal van Delfland zoals plastics, papier, gft, gras, riet, waterplanten, baggerspecie en zuiveringsslib.

Op verzoek van Delfland hebben studenten van de Haagse Hogeschool en Avans Hogeschool Breda in samenwerking met Hogeschool Zeeland een ontwerp gemaakt. Zij kregen daarvoor een half jaar de tijd en op 11 maart presenteerden zij hun ontwerpen op het hoofdkantoor van Delfland in Delft.

Het was voor de jury, bestaande uit medewerkers Delfland uit verschillende disciplines, lastig om een keus te maken. Het ontwerp van de Haagse Hogeschool scoorde volgens de jury uiteindelijk het hoogst op duurzaamheid en vernieuwing. Nu het ontwerp is gekozen, gaat Delfland samen met de ontwerpers en de markt uitwerken hoe de circulaire portiersloge gebouwd kan worden. De start daarvan is gepland in 2021.

Artist Impression van de nieuwe portiersloge
WP Twitter Auto Publish Powered By : XYZScripts.com