18 mei 2024

Den Haag – Strengere aanpak voor verkeersveiligheid

Den Haag maakt met ‘Kiezen voor Verkeersveiligheid’, Verkeersveiligheidsstrategie Den Haag 2030, scherpe keuzes. Vooral voor fietsers en voetgangers moet het veiliger worden. Kruispunten en wegen worden aangepakt en in woongebieden en straten met gemengd verkeer wordt 30 kilometer per uur de norm. Verkeersveiligheid is een belangrijk onderdeel van de mobiliteitstransitie én het belangrijkste criterium bij het ontwerpen of herinrichten van een weg. Hierdoor blijft de stad veilig, leefbaar en bereikbaar.

Het aantal verkeersdoden varieert per jaar maar daalt niet. Van ongeveer 900 in 2015 naar ruim 1.150 in 2018. De aanpak van de afgelopen jaren om de verkeersveiligheid te verbeteren bleek onvoldoende. Ruim de helft van de verkeersdoden en -gewonden viel op een kruispunt en meer dan 75% van de slachtoffers viel op een 50 km/uur-weg. Hoe hoger de snelheid, hoe groter de kans op letsel. Op risicovolle 50 km per uur-wegen waar auto en fietsverkeer gemengd is, kiest Den Haag ervoor om de snelheid terug te brengen naar 30 km per uur.

In de afgelopen twee jaar zijn er vier fietsers omgekomen bij botsingen met vrachtwagens. Hiermee kan worden gesteld dat dergelijke voertuigen feitelijk een bedreiging vormen voor de verkeersveiligheid. De gemeente Den Haag onderzoekt waar en op welke manier vrachtauto’s kunnen worden geweerd. Voor de periode 2020-2022 is het de ambitie om te gaan experimenteren met het vrachtwagen-vrij maken van drukke schoolroutes in de ochtendspits, daar waar de meest kwetsbare verkeersdeelnemers samen komen. Verder onderzoekt de gemeente welke maatregelen nodig zijn om straks technische voorzieningen aan vrachtwagen op te leggen waarmee dodehoekongevallen kunnen worden voorkomen. De gemeente start vervolgens met het gemeentelijk wagenpark en de leveranciers van de gemeente.

Ook nieuw is dat verkeersveiligheidsrisico’s proactief in kaart worden gebracht en gevolgd door maatregelen worden om die risico’s te verkleinen, of zelfs helemaal weg te nemen. Proactief beleid heeft als doel meer actie te ondernemen waar het relatief gevaarlijk is. Dit gaat uit van de gedachte dat waar zich een hoog of verhoogd risico voordoet vroeg of laat uiteindelijk meer slachtoffers zullen vallen, ongeacht of dit in het verleden al wel eens gebeurd is. Daarnaast zet de gemeente blijvend in op de werkzaamheden die al succesvol zijn gebleken bij het verbeteren van de verkeersveiligheid, zoals de aanpak van blackspots en het inrichten van Schoolzones.

WP Twitter Auto Publish Powered By : XYZScripts.com