20 mei 2024

Leidschendam-Voorburg – Gemeente en Energy Common gaan nauwer samenwerken

Coöperatieve Energy Common Leidschendam-Voorburg (EC-LV) en Gemeente Leidschendam-Voorburg hebben op 19 mei hun handtekening gezet onder een intentieovereenkomst. De Energy Common is opgericht om bij te dragen aan een klimaatbestendige, leefbare gemeente Leidschendam-Voorburg met een duurzame energievoorziening voor alle inwoners.

Volgens wethouder Van Eekelen betekent het tekenen van de intentieovereenkomst het startpunt van verdere samenwerking. Volgens haar zijn de leden van de Energy Common zeer gemotiveerd om samen kansen te benutten voor een meer inclusieve, rechtvaardige en duurzame samenleving. 

Door de handen ineen te slaan maken de Energy Common en Gemeente Leidschendam-Voorburg zich op om in 2050 een CO2-neutrale gemeente te zijn. Een grote opgave die alleen slaagt door het ondernemen van gezamenlijke acties. Zo zijn er nu speciaal opgeleide energiecoaches om inwoners onafhankelijk te adviseren en tips te geven over het thuis besparen van energie. Dat kan op dit moment digitaal of per telefoon, maar zodra dat kan, ook bij inwoners thuis.

Met dit initiatief willen de gemeente een voorbeeld zijn voor andere organisaties en initiatieven die van harte welkom zijn om mee te doen. Er wordt steeds meer duurzame energie opgewekt, ook in deze gemeente. Leidschendam-Voorburg stimuleert lokale initiatieven van harte en staat open om met initiatiefnemers en inwoners in gesprek te gaan over de lokale opwek van duurzame energie, aldus de gemeente.

WP Twitter Auto Publish Powered By : XYZScripts.com