25 juni 2024

Zuid-Holland – Vier miljoen voor zonnepanelen op grote daken

In de provincie Zuid-Holland zijn veel grote daken die ingezet kunnen worden voor zonne-energie. Om die oppervlakte maximaal te benutten heeft de provincie een aanvalsplan zon opgesteld. Zij wil ondernemers en bewoners helpen hun daken beter te benutten en belemmeringen weg te nemen. Vaak is het gewoon een kwestie van weten wat er kan, maar soms zijn er ook financiële belemmeringen. Voor die laatste categorie heeft de provincie vier miljoen euro beschikbaar tot eind 2023. 

Volgens energie gedeputeerde Berend Potjer zijn juist nu dit soort impulsen voor de energietransitie hard nodig. Op grote daken in Zuid-Holland is nog veel potentie om duurzame energie opwekken. Denk aan daken van bedrijventerreinen of een blok huizen van een woningbouwcorporatie.

Maar niet alle daken zijn meteen geschikt voor zonnepanelen. Soms moet de constructie bijvoorbeeld aangepast worden om de zonnepanelen te kunnen dragen. De extra investering die dan nodig is, weerhoudt veel grootdakbezitters ervan om zonnepanelen te plaatsen.

Met de subsidieregeling ondersteunt de provincie de eigenaren van grote daken bij de investeringen die nodig zijn om het dak geschikt te maken voor zonnepanelen. Op de daken moeten minimaal voor 15 kWp zonnepanelen (ongeveer 45 stuks) passen. Het subsidiebedrag is afhankelijk van het vermogen aan zonnepanelen dat wordt gerealiseerd. Het gaat hierbij om subsidies van 2500 tot 5000 euro voor de dakeigenaar.

De regeling is ook bedoeld om ervoor te zorgen dat er meer grote daken beschikbaar komen voor energiecoöperaties. Dat zijn bijvoorbeeld samenwerkingsverbanden waar mensen in de buurt lid van kunnen worden. Inwoners die geen eigen dak hebben, bijvoorbeeld omdat ze huren, kunnen dan toch samen eigenaar worden van zonnepanelen. De regeling ‘Zonnig Zuid-Holland’ maakt deel uit van een brede inzet voor zonne-energie . Naast deze regeling werkt de provincie ook aan de ontwikkeling van kennis, voorlichting, financieel instrumentarium en innovaties.
WP Twitter Auto Publish Powered By : XYZScripts.com