23 april 2024

Wassenaar – Topman Waarderingskamer koninklijk onderscheiden

Ter gelegenheid van zijn afscheid van de Waarderingskamer en kort voor zijn 67-ste verjaardag is de heer J.G.E. Gieskes benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau.

De fiscaal-juridisch specialist uit Wassenaar ontvangt de koninklijke onderscheiding op grond van zijn grote verdiensten binnen zijn vakgebied. Ook voor zijn inzet bij diverse nevenactiviteiten bestaat veel waardering. De heer Gieskes is onlangs met pensioen gegaan.
Afbeelding met persoon, binnen, plafond, person

De Waarderingskamer is een zelfstandig bestuursorgaan dat controleert of gemeenten de Wet Waardering Onroerende Zaken (‘Wet WOZ’) goed uitvoeren. De reden is dat inwoners en bedrijven erop moeten kunnen vertrouwen dat de WOZ-taxaties van hun woning en/of andere onroerende zaken van een goede kwaliteit zijn.

In 1995 is de Waarderingskamer opgericht. Als beleidsmedewerker van het Ministerie van Financiën trad de heer Gieskes op als kwartiermaker om dit bestuursorgaan in te richten en andere voorbereidingen te treffen. Al vanaf het begin bekleedde hij de functie van secretaris-directeur. Het is mede zijn verdienste dat de Waarderingskamer zich heeft ontwikkeld tot een gezaghebbend instituut. Daarnaast heeft de heer Gieskes bijgedragen aan de internationale kennisuitwisseling. Dit laatste gebeurde onder meer via de in de Verenigde Staten gevestigde International Association of Assessing Officers. Deze vereniging telt wereldwijd 8200 leden en kende de heer Gieskes een onderscheiding toe voor zijn bijdragen aan de internationalisering van het vakgebied.

Tijdens zijn loopbaan heeft de heer Gieskes ook diverse nevenactiviteiten voor zijn rekening genomen. Zo was hij van 1998 tot 2006 namens de VVD lid van de gemeenteraad van Wassenaar. Van 2012 tot 2016 trad hij op als voorzitter van de lokale afdeling van deze partij. Ook nu nog toont de heer Gieskes in woord en daad zijn betrokkenheid.

Daarnaast behoorde hij in 2007 tot de oprichters van de Vereniging van Oud-raadsleden van de gemeente Wassenaar. Sindsdien treedt hij op als secretaris van deze organisatie die zestig leden telt. Ten slotte zet de heer Gieskes zich sinds 1997 in voor de Rotaryclub Wassenaar. Een jaar lang was hij voorzitter, daarnaast is hij betrokken bij uiteenlopende activiteiten ten behoeve van goede doelen.

Vanwege de aangescherpte Coronamaatregelen, is de koninklijke onderscheiding niet na afloop van het WOZ- symposium in de Nieuwe Kerk uitgereikt, maar in kleiner gezelschap bij de Waarderingskamer. Zowel het symposium als aansluitend de afscheidsreceptie zijn afgelast. Na het toespreken van de decorandus overhandigde burgemeester De Lange de onderscheiding de heer Gieskes. De eer van het opspelden was voor mevrouw Gieskes.

WP Twitter Auto Publish Powered By : XYZScripts.com