23 april 2024

Delft – 36,5 miljoen nodig voor Museum Prinsenhof

De eerste berekeningen laten zien dat het behoud van het Museum Prinsenhof Delft in alle gevallen een forse investering vraagt. Het kost ongeveer € 30 miljoen om het museum toegankelijk te houden. Daarnaast kost het ongeveer € 6,5 miljoen om onder meer in delen van het complex museale klimaatinstallaties aan te brengen en de inrichting aan te passen aan een toekomstbestendig museum.

In december ontvangt de raad een voorstel voor de volgende stap op weg naar de renovatie van het Prinsenhof. Dan beslist de raad over het vervolg van het project. Ter voorbereiding hierop is de raad dinsdagavond 6 oktober geïnformeerd over het programma van eisen, een eerste schatting van de investering en het ondernemingsplan van het Museum Prinsenhof Delft.

Het Prinsenhof is met zijn rijke en nationale geschiedenis van nationaal belang. Als eigenaar heeft de gemeente Delft de wettelijke taak het monument in stand te houden. En daarmee te behouden voor het nageslacht, zodat de geschiedenis van Delft (en Nederland) blijvend verteld kan worden. Het ondernemingsplan van Museum Prinsenhof Delft laat daarnaast het belang zien van het museum voor Delft, onder meer voor cultuur, economie, educatie en het vestigingsklimaat.

Eind december beslist de raad over het vervolg van het project. Na positieve besluitvorming, krijgt een ontwerpteam de opdracht om het programma van eisen uit te werken in een ontwerp. Ook wordt het team uitgedaagd om varianten om af te schalen te ontwikkelen. Op basis hiervan beslist de raad in de loop van 2021 over het precieze vervolg en de daarbij behorende investering.

WP Twitter Auto Publish Powered By : XYZScripts.com