22 juli 2024

Monster – ‘ Behoud Duinvallei Watergat’

De Bewonersgroep Monster Noord, Natuurlijk Delfland en partners proberen de provincie Zuid-Holland zo ver te krijgen dat zij geen vergunning verlenen voor de realisatie van 133 woningen aan de Rijnweg/Slaperdijk te Monster of te wel Duinvallei Watergat.

Bewoners worden opgeroepen om de petitie te tekenen om deze actie te ondersteunen.

In Monster aan de Rijnweg, vanaf de strandopgang bij de Molen tot het Schelpenpad, ligt dit stukje natuur, het Watergat.

Nog niet zo heel lang geleden stonden er kassen, maar het strookje land is te klein voor efficiënte tuinbouw. De strook land vormt een natuurlijke buffer voor het ernaast gelegen kwetsbare duingebied, dat op basis van Europese en landelijke richtlijnen is aangewezen als een Natura-2000 gebied.

Er zijn plannen voor huizenbouw. De provincie Zuid-Holland overweegt een plan van de gemeente Westland goed te keuren.

WP Twitter Auto Publish Powered By : XYZScripts.com