20 mei 2024

Den Haag – 180 miljoen voor duurzaamheid

Om de klimaatcrisis aan te pakken en daarmee ook werk te creëren investeert Den Haag ruim 180 miljoen in duurzaamheid. Dat maakt wethouder Liesbeth van Tongeren (Duurzaamheid en Energietransitie) vandaag bekend.

Het geld komt uit de verkoop van energiebedrijf Eneco. Het doel van de inzet is een leefbare stad voor de Hagenaars van nu en voor de toekomstige generaties. Er komen budgetten voor schone bronnen, netten, energieopslag en het aanpassen van gebouwen in de gemeente. Bij geslaagde projecten vloeit er geld terug zodat dit opnieuw ingezet kan worden voor de stad.

Van Tongeren: “Met deze middelen zorgen we ervoor dat Hagenaars sneller concreet aan de slag kunnen het met verduurzamen van hun woningen en dat bedrijven meer duurzame investeringen kunnen doen. In het hele land zie je dat netbeheerders, energiebedrijven, woningeigenaren, vastgoed eigenaren, lokale bewonersinitiatieven allemaal willen verduurzamen maar dat betaalbaarheid en financiering een hindernis zijn. Zeker in de kwetsbare buurten en ook bij de meer risicovolle, vaak grotere projecten.”

Het Eneco geld is er voor alle Hagenaars die aan de slag willen met energietransitie en duurzaamheid. De strategie is dat de gemeente regie voert bij rendabele projecten met lage risico’s en helpt bij hoge risico’s en onrendabele toppen die te groot zijn voor marktpartijen alleen. De verdeling van de middelen is zo dat grote projecten van idee of ambitie naar de praktijk kunnen. Dat na de koplopers nu grote groepen woningeigenaren met subsidie en advies in actie kunnen komen. En dat in de kwetsbare wijken concrete hulp bij energiebesparing, aanbod en uitvoering van verduurzaming van de grond kan komen. Ook kijkt het college hoe Europese fondsen, subsidies van het rijk en private investeringen gecombineerd kunnen worden met de enecogelden.

Ruim 60 miljoen is bedoeld voor de eerste pijler: Het verduurzamen van woningen en berdrijfsgebouwen in de stad. Particulieren, corporaties, particuliere verhuurders, VVE’s en MKB bedrijven kunnen subsidie en advies op maat krijgen om hun huis te isoleren of om bijvoorbeeld te gaan koken op inductie. Voor woningeigenaren en huurders in de lagere inkomensgroepen is er naast advies en toegang tot subsidies, concrete hulp, straatacties en de installatie van kleine maatregelen in huis. Een groot deel van deze middelen zal worden ingezet om de wijkenergieplannen uit te voeren.

Het college gaat door met het het verduurzamen van de eigen gebouwen en het maatschappelijk vastgoed – denk aan buurthuizen, stadsdeel kantoren, GGD locaties en theaters. Dit is de tweede pijler van het plan. Met de 22 miljoen die hiervoor gereserveerd is kunnen er in snel tempo veel meer gebouwen klaar gemaakt worden om op een schone bron aangesloten te worden. Ook is er 12 miljoen gereserveerd voor de verduurzaming van sportlocaties.

Om het verduurzaamde vastgoed aan te sluiten op meer duurzame warmtebronnen is er 27 miljoen beschikbaar dat kan worden ingezet voor de aanleg van schone bronnen en warmte netten. De gemeente financiert al mee in de geothermiebron in ZuidWest en daarnaast zet het college in op geothermie, op de Binckhorst, in Ypenburg en bij het De Constant Rebecqueplein. Hiervoor is 12 miljoen beschikbaar. Voor de aanleg van warmtenetten is er 15 miljoen beschikbaar.

De vierde pijler is de verduurzaming van de openbare ruimte. Er is bijna 22 miljoen gereserveerd voor onder andere de verduurzaming van openbare verlichting, het aanleggen van walstroom in de haven van Scheveningen, – waardoor de luchtkwaliteit zal verbeteren en de stikstofuitstoot verminderen als schepen de motor niet langer hoeven te laten draaien voor stroom – en de aanleg van laadpalen voor elektrische auto’s.

Om ook in de toekomst in te kunnen spelen op nieuwe ontwikkelingen heeft dit college nog ruim 23 miljoen gereserveerd voor adaptief beleid.

De wethouder verwacht dat deze inzet van middelen grote positieve gevolgen zal hebben voor de stad Den Haag: “Op de korte termijn meer banen en comfortabele huizen. Binnen tien jaar draait een flink deel van de stad op wind, zon en aardwarmte.”

WP Twitter Auto Publish Powered By : XYZScripts.com