25 april 2024

Zuid-Holland – Huisvesting arbeidsmigranten zorgelijk

Arbeidsmigranten zijn geregeld slachtoffer van uitbuiting en slechte werk- en leefomstandigheden. Tijdens de Provinciale Statenvergadering is gepleit om in gesprek te blijven met betrokken partijen om te zorgen voor een structurele en menswaardige woonoplossing voor arbeidsmigranten die in Zuid-Holland leven.

De PvdA en SP maken zich ernstig zorgen over de afhankelijke positie van arbeidsmigranten, waardoor ze kwetsbaar zijn voor uitbuiting. Migranten worden dikwijls onderbetaald door hun werkgevers en huisjesmelkers laten hen te veel betalen voor slechte huisvesting.

Gedeputeerde Anne Koning: “De Provincie pakt sinds 2019 haar verantwoordelijkheid om dit onderwerp te onderzoeken en te bespreken met het Programma huisvesting arbeidsmigranten. Met dit programma willen we onder meer inzicht krijgen in het aantal arbeidsmigranten. Daarnaast onderzoeken we of het provinciaal omgevingsbeleid m.b.t. de huisvesting van arbeidsmigranten voldoende past bij wat partijen nodig hebben om snel en voldoende kwalitatief goede huisvestingsmogelijkheden voor arbeidsmigranten te realiseren. Het is echter niet eenvoudig om spoedig oplossingen gerealiseerd te hebben. Deze oproep helpt wel in de besprekingen die gepland staan.”

Fractievoorzitter Rosalie Bedijn: “We zien een tijd lang dat het aantal misstanden is toegenomen. De druk op de woningmarkt speelt hierbij ook een belangrijke rol, waarbij je ook kunt zien dat mensen onder erbarmelijke situaties zijn gehuisvest.”

WP Twitter Auto Publish Powered By : XYZScripts.com