21 mei 2024

Voorschoten – College Voorschoten stelt voor om tot openbare verkoop van het Ambachts- en Baljuwhuis over te gaan.

Het college van B&W wil een openbare procedure te volgen om het Ambachts- en Baljuwhuis te verkopen. Randvoorwaarden zijn opgenomen om het rijksmonumentale karakter en de publieke functie te beschermen en nieuwe ontwikkeling mogelijk te maken. De onderhandelingen met de huidige huurder en horecaondernemer in het pand aan de Voorstraat in Voorschoten zijn stopgezet omdat er geen raadsmeerderheid is voor verkoop op basis van slechts één gegadigde.

Dit zijn de belangrijkste elementen uit een voorstel dat het college heeft aangeboden aan de gemeenteraad. In juli heeft de raadscommissie Burger & Bestuur vergaderd over het Ambachts- en Baljuwhuis. Hieruit bleek dat voor het collegevoorstel om het pand aan de huidige huurder te verkopen wel steun bij een aantal fracties was, maar geen meerderheid omdat alternatieve aanbiedingen ontbraken. Enkele fracties bleken principieel tegen verkoop als zodanig.

Het voorstel om het pand af te stoten, met goede garanties, blijft overeind voor het college. De belangrijkste reden hiervoor is dat bezit van vastgoed geen kerntaak is van de gemeente, dat er veel wettelijke waarborgen bestaan om het te beschermen en verkoop een stimulans kan opleveren voor revitalisering van het centrum. Verkoop versterkt ook de gemeentelijke financiën. Net als in het ingetrokken voorstel is recht doen aan het legaat op het Ambachtshuis, dus behoud van de publieke functie een van de randvoorwaarden. Wethouder Marcel Cramwinckel: ‘Het Ambachtshuis en Baljuwhuis is een heel bijzonder rijksmonument, waarvoor een nieuwe impuls nodig is. Door verkoop aan een goede partij met goede randvoorwaarden willen we zorgen dat ook toekomstige generaties van dit mooie pand kunnen genieten, en dat het centrum er qua aantrekkelijkheid op vooruit gaat.’

Nieuw element in het gewijzigde voorstel is dat het college zich bij de aanstaande openbare verkoop laat bijstaan door een deskundigengroep. Zij kijken in een vroeg stadium mee met de biedingen en plannen, toetsen ze op juridisch, economisch en cultuurhistorisch gebied en brengen hier advies over uit aan het college. Het is uiteindelijk de gemeenteraad die zich in meerderheid moet scharen achter de verkoop van het Ambachts- en Baljuwhuis.

Naar verwachting wordt het voorstel behandeld in de commissievergadering Burger & Bestuur van 29 oktober en de gemeenteraad in november.

WP Twitter Auto Publish Powered By : XYZScripts.com