25 april 2024

Leidschendam-Voorburg – Kwaliteit hulp Wmo verbeterd

Inwoners weten steeds beter de weg te vinden naar Wmo voorzieningen en geven aan dat dat de kwaliteit van de ondersteuning is verbeterd.

Dat blijk uit het cliënt ervaring onderzoek Wmo 2019. De continue aandacht voor het verbeteren van de behandeling van Wmo aanvragen lijkt hiermee zijn vruchten af te werpen.

Wethouder Floor Kist: “Het onderzoek laat zien dat de gemeente goed op weg is om steeds beter maatwerk te kunnen leveren. En er is een stijgende lijn in de kwaliteit van de dienstverlening vanuit de Wmo. Dat is een positief resultaat – zeker ten tijde van de coronacrisis.”

77% van de respondenten geeft aan dat de kwaliteit van de ondersteuning die hij/zij ontvangt, goed is en 79% geeft aan het er ‘Helemaal mee eens’ te zijn dat de kwaliteit van leven beter is, door de ondersteuning die hij/zij krijgt. Eveneens geeft 79% aan het er ‘Helemaal mee eens’ te zijn dat er in het gesprek samen met de medewerker naar oplossingen is gezocht. Alle drie de scores zijn ten opzichte van 2017 gestegen.

Voor hulp bij het huishouden, een rolstoel, scootmobiel of taxivervoer, een traplift of een woningaanpassing kunnen inwoners bij de gemeente terecht. In het verleden werd de afhandeling van aanvragen minder goed beoordeeld. Omdat jaarlijks een meting wordt gedaan, kan de gemeente de dienstverlening aan inwoners verbeteren.

WP Twitter Auto Publish Powered By : XYZScripts.com