13 juni 2024

Den Haag – Eerste Haags Fietsverbeterpuntbord geplaatst bij Valkenbosplein.

Deze zogenoemde Fietsverbeterpuntborden worden neergezet bij straten en pleinen waar de gemeente mee aan de slag gaat, om het hier beter en veiliger te maken voor het fietsverkeer.

Bij het Valkenbosplein is het eerste Haags Fietsverbeterpuntbord onthuld door wethouder Robert Van Asten, Mobiliteit: “Juist omdat we de fietser duidelijk willen maken waar in de stad aan fietscomfort en verkeersveiligheid wordt gewerkt, hebben we dit bord ontworpen. Zo kunnen fietsers in één oogopslag zien waar er voor hen gewerkt wordt en begrijpen ze beter waarom ze tijdelijk moeten omrijden.”

De Gemeente Den Haag maakt werk van het oplossen van fietsknelpunten in de stad. Op het Valkenbosplein wordt gewerkt aan het breder maken van de fietspaden en het meer ruimte creëren voor fietsers om te wachten bij de verkeerslichten. Verder worden rijstroken vernieuwd en verkeerslichten beter op elkaar ingesteld.

Den Haag moet een echte fietsstad worden. Om de stad bereikbaar en leefbaar te houden, stimuleert de gemeente fietsgebruik en verbeteren we de infrastructuur voor fietsers. Zo worden tegelfietspaden omgezet in comfortabel rood fiets asfalt en het netwerk van sterfietsroutes, de snelle en veilige fietsroutes door de stad, uitgebreid. Bij herinrichting van straten en wegen is fietsveiligheid een belangrijk uitgangspunt. Gevaarlijke kruispunten worden aangepast en veiliger gemaakt en er komt meer ruimte voor fietsers om makkelijker en veiliger over te steken.

In totaal rouleren er 10 borden in de stad die fietsverbeterpunten aangeven. De borden zijn ontworpen door de gemeente Den Haag en gemaakt van milieuvriendelijk bamboe.

Wethouder Robert van Asten onthult het Fiets verbeter punt verkeersbord. (Den Haag 27-10-20) Foto:Frank Jansen
WP Twitter Auto Publish Powered By : XYZScripts.com