21 april 2024

Den Haag – Naar elkaar luisteren tijdens de Week van de Dialoog

“Bestaande verschillen overbruggen begint bij de bereidheid naar elkaar te luisteren.” zei de koning op Prinsjesdag. Die bereidheid is er aan alle tafels die tijdens de Week van de Dialoog in vele steden georganiseerd worden, ook in Den Haag. Steeds meer mensen kiezen ervoor aan dialogen bij te dragen, onderzoekend en met respect voor elkaar in gesprek te gaan en zo tot begrip en verbinding te komen.

Zeker nu we opnieuw geconfronteerd worden met maatregelen die nodig zijn om afstand te houden, wordt duidelijk hoe belangrijk het is om verbinding met elkaar te hebben.

Wethouder Bert van Alphen (gemeente Den Haag): “Den Haag is een stad voor iedereen. Discriminatie en racisme leiden tot ontwrichting van mens en samenleving. Daarvoor is geen plaats in Den Haag. In onze stad is de waarde dat iedereen gelijk wordt behandeld, ongeacht kleur, geslacht, religie, leeftijd of seksuele voorkeur. En juist als de maatschappelijke verharding toeneemt, dienen we als gemeente pal te staan voor deze waarden en ons open te stellen voor signalen die die waarden aantasten. Het is zaak hier niet alleen met elkaar over te spreken, maar vooral elkaar goed te verstaan.”

Tijdens de Week van de Dialoog wisselen deelnemers aan dialoogtafels ervaringen, ideeën en dromen uit en zetten stappen om hun dromen handen en voeten te geven. Daardoor ontstaan nieuwe verbindingen tussen mensen, nieuwe inzichten en impulsen voor persoonlijke acties. Daarbij wordt gewerkt op basis van vier stappen en volgens een vaste aanpak; kennismaken, ervaringen delen, dromen en doen. De uiteenlopende achtergronden van deelnemers dragen bij aan het vergroten van kennis over elkaar en vormen de basis voor prettig samen leven, wonen en werken. Door de corona zullen vele gesprekstafels in de Week van de Dialoog online worden gehouden.

WP Twitter Auto Publish Powered By : XYZScripts.com