19 juni 2024

Den Haag – Regels voorgesteld voor verkoop van gemeentelijk vastgoed

HSP stelt voor om gemeentelijk vastgoed niet alleen te verkopen aan de hoogste bieder. In de begroting van het college is de verkoop van gemeentelijk vastgoed opgenomen. Dit moet 28 miljoen euro opbrengen om de reserves aan te vullen. De verkoop aan de hoogste bieder is echter nadelig voor de stad. Daarmee moet de nieuwe eigenaar ook zoveel mogelijk rendement halen om de aankoop terug te verdienen. Dit zet de buurt onder druk. Je ziet het nu al in de stad: “om maximaal winst te maken wordt gekozen voor zoveel mogelijk kleine woningen”.

In andere gevallen, zoals bij de voorgenomen verkoop en sloop van oude kerkgebouwen wil het college dat burgers en maatschappelijke organisaties de kans krijgen alternatieve plannen te ontwikkelen. HSP wil de waarde voor de stad als uitgangspunt nemen bij de verkoop van vastgoed.

De Haagse Stadspartij dient daarom tijdens de begrotingsbehandeling twee moties in. Met de eerste motie wil zij voor elkaar krijgen dat de een voorgenomen verkoop ruim op tijd wordt gemeld aan de buurt, de zittende huurders en maatschappelijke partijen. Daarmee krijgen de bewoners de tijd om zelf met goede plannen te komen voor nieuwe invullingen van die panden.

De tweede motie is gericht op het veranderen van de manier van verkopen. Want met alleen een betere manier van aankondigen zijn we er nog niet. De Haagse Stadspartij wil dat de waarde van het toekomstige gebruik voor de stad en buurt bepaald welke partij het pand mag kopen. Het beste plan voor de buurt wint. Ook hierbij moeten de buurtbewoners kunnen meepraten.

WP Twitter Auto Publish Powered By : XYZScripts.com