16 juli 2024

Leidschendam-Voorburg – Plannen van maatschappelijke organisaties voor 2021

Extra aandacht voor jonge mantelzorgers, nog betere begeleiding tijdens de eerste 1000 levensdagen van een kind, maatschappelijke inzet door middelbare scholieren en sport- en spelactiviteiten voor nog meer samenhorigheid.

Dat zijn nieuwe plannen waar maatschappelijke organisaties zich komend jaar voor gaan inzetten. Daarnaast is er volle aandacht voor de gevolgen van de coronacrisis, voor zowel inwoners als organisaties.

Dat staat in de zogenoemde uitvoeringsplannen 2021 die maatschappelijke subsidiepartners samen hebben opgesteld. Wethouder Floor Kist: “Ik heb grote waardering voor alle organisaties die samenwerken aan de maatschappelijke ondersteuning van onze inwoners.”

Zo worden cursussen en spreekuren voor ouders en andere opvoeders digitaal aangeboden, zodat de jeugdigen en hun opvoeders ongeacht de geldende maatregelen de benodigde ondersteuning kunnen krijgen. Er is een participatieplan ontwikkeld om inwoners met een grote afstand tot de arbeidsmarkt te helpen om weer deel te nemen aan de maatschappij, bijvoorbeeld door een opleiding of vrijwilligerswerk te doen. De ouderensoos keert terug in combinatie met het ontmoetingscentrum dementie.

Daarnaast wordt er een subsidiebedrag specifiek voor ondersteuning van jonge mantelzorgers beschikbaar gesteld en is er aan twee tafels een innovatiebudget gereserveerd. Maatschappelijke organisaties kunnen daar in de loop van het jaar een beroep op doen om in te spelen op een veranderende vraag van inwoners.

Er komt ook meer begeleiding voor statushouders die al langer dan twee jaar in ons land verblijven, de nieuwe tafelpartner Fenomeen Bovenveen krijgt budget voor wijkgerichte sport- en spelactiviteiten om contact en saamhorigheid in de wijk te vergroten en gezond leven te stimuleren.

WP Twitter Auto Publish Powered By : XYZScripts.com