18 mei 2024

Zuid-Holland – Toch subsidie voor niet subsidieerbare monumenten

Vier bijzondere monumenten krijgen vanuit een eenmalig budget subsidie verstrekt voor restauratie en herbestemming.

Provinciale Staten van Zuid-Holland hebben dat op voorstel van Gedeputeerde Staten, besloten.

Deze vier monumenten, boerderij de Vlietwoning in Naaldwijk, de marinierswoningen bij Fort 1881 in Hoek van Holland, Fort Buitensluis in Numansdorp en de Wagenloods in Vlaardingen, zijn voorbeelden van projecten die niet voor subsidie in aanmerking komen binnen de bestaande Subsidieregeling restauratie rijksmonumenten Zuid-Holland 2013, noch binnen de Subsidieregeling Erfgoedlijnen Zuid-Holland 2020.

Omdat de provincie ook waarde hecht aan restauratie en/of herbestemming van deze bijzondere vier objecten, komen zij in aanmerking voor de eenmalige subsidie.

De provincie Zuid-Holland wil erfgoed graag doorgeven aan toekomstige generaties. De monumenten vertellen het verhaal van Zuid-Holland. Zij verlenen identiteit, levendigheid en kwaliteit aan de leefomgeving. Zuid-Holland is rijk aan monumentale gebouwen. Sommige van deze gebouwen staan leeg, wat vaak tot verval leidt. De provincie trekt zich het lot aan van de Zuid-Hollandse monumenten door restauratie en herbestemming te stimuleren.

WP Twitter Auto Publish Powered By : XYZScripts.com