19 juni 2024

Wassenaar – Participatie omgevingswet

Inwoners en ondernemers van Wassenaar denken mee over participatie Omgevingswet. De gemeente onderzoekt op dit moment hoe het beste ondersteuning kan worden gegeven aan de participatie bij het aanvragen van een omgevingsvergunning. Door het invullen van een korte vragenlijst kunnen inwoners en ondernemers hierover hun mening geven. Zo helpen zij bij het ontwikkelen van de spelregels en middelen en wordt het voor hen uiteindelijk gemakkelijker om aan de slag te gaan met participatie als zij een (omgevings)vergunning aanvragen.

Op 1 januari 2022 wordt landelijk een nieuwe wet ingevoerd, de Omgevingswet. Met de komst van de Omgevingswet worden veel wetten en regels voor onze leefomgeving eenvoudiger en samengevoegd. Daardoor wordt het ook makkelijker om plannen en initiatieven van inwoners en ondernemers te realiseren en kan het aanvragen van een vergunning sneller gaan.

De Omgevingswet vraagt inwoners of ondernemers met een idee of plan om voor het aanvragen van een vergunning ook aan ‘participatie’ te doen. Dit betekent dat de initiatiefnemer voor het aanvragen van een vergunning zijn of haar directe omgeving moet informeren en betrekken. Bij de aanvraag moet worden aangegeven of de directe omgeving bij de plannen betrokken is, hoe dat is gedaan en wat er met de inbreng is gedaan.

De gemeente wil de initiatiefnemer bij het aanvragen van een vergunning zo passend mogelijk ondersteunen. Door middel van het invullen van een korte vragenlijst kunnen inwoners en ondernemers aangeven hoe zij denken dat de gemeente dat het beste kan doen.

WP Twitter Auto Publish Powered By : XYZScripts.com