22 juni 2024

Delft – SP wil leegstand woningen aanpakken

De Delftse SP wil dat de gemeente in kaart brengt welke huurwoningen in de stad onnodig leeg staan, en zorgt dat ze weer bewoond gaan worden.

Volgens de partij gebeurt het dat verhuurders vanwege financiële overwegingen huizen leeg laten staan. SP-fractievoorzitter Lieke van Rossum: “Onze vrijwilligers hebben vaak contact met Delftse huurders. Naast problemen rond een tekort aan betaalbare huizen, slecht onderhoud en hoge huurprijzen, krijgt de SP inmiddels ook signalen over leegstand van woningen. Bijvoorbeeld in de Ecoduswijk is dit aan de orde.”

De socialisten willen onder andere van de gemeente weten of er in de Ecoduswijk en op andere plekken melding wordt gemaakt van leegstand, aangezien dit verplicht is volgens de huisvestingswet.

Ook vraagt zij de gemeente hier wat aan te doen: “Is het college het met de SP eens dat in deze tijd van grote woningnood bewust leeg laten staan van woningen onacceptabel is? En zo ja, welke stappen bent u van plan om te zetten om leegstand in de Ecoduswijk tegen te gaan?” vraagt Van Rossum. Zij pleit er voor dat de gemeente een ‘leegstandsverordening’ opstelt, zodat voorkomen wordt dat verhuurders uit financiële overwegingen woningen leeg laten staan of slechts tijdelijk antikraak aanbieden.

WP Twitter Auto Publish Powered By : XYZScripts.com