20 mei 2024

Delfland – 69 Strandtenthouders overwinteren

Aan alle strandtenthouders die hebben aangegeven dit jaar te willen overwinteren, heeft Delfland een gewijzigde watervergunning afgegeven. Langs onze kust gaat het in totaal om 69 “overwinteraars”.

De reden voor het eenmalig overwinteren zijn de gederfde inkomsten door de coronacrisis: door het overwinteren besparen de ondernemers op de kosten voor het op- en afbouwen van hun paviljoens. Delfland heeft in nauwe samenwerking met Rijkswaterstaat en in overleg met de gemeenten voorwaarden gesteld waaronder vanuit waterbeheer kan worden toegestaan dat de strandpaviljoens eenmalig overwinteren. Delfland ziet toe op de naleving van deze voorwaarden om de waterveiligheid te borgen.

WP Twitter Auto Publish Powered By : XYZScripts.com