13 april 2024

Delft – Gemeente wil verder met project Prinsenhof

Het college wil een volgende stap zetten in het project Prinsenhof, door een ontwerp te laten maken voor het renoveren en restaureren van het monumentale complex. Het college vraagt de raad om geld beschikbaar te stellen voor de ontwerpfase.

Het Prinsenhofcomplex is toe aan renovatie en restauratie, zo’n 70 jaar na de laatste grote ingreep. De gemeente heeft de wettelijke plicht om de gebouwen in goede staat te houden. Ook is er een investering nodig om Museum Prinsenhof Delft geschikt te maken als een museum van deze tijd: een museum met de kwaliteit en uitstraling die recht doen aan de geschiedenis, de unieke status van dit monument en die bijdraagt aan de vitaliteit van Delft.

In oktober heeft het college de gemeenteraad geïnformeerd over de verwachte investering. Eerste berekeningen laten zien dat het behoud van het monumentale complex, met daarin Museum Prinsenhof Delft, een investering van circa 37 miljoen vraagt. Het kost ongeveer € 30 miljoen om het Prinsenhof publiek toegankelijk in stand te houden. Daarbij kost het ongeveer € 7 miljoen om het museum geschikt te maken voor deze tijd.

Na besluit van de raad om geld beschikbaar te stellen voor de ontwerpfase krijgt een ontwerpteam de opdracht om het programma van eisen uit te werken in een voorontwerp. Dit ontwerp moet passen in het richtinggevend perspectief dat de werkgroep Prinsenhofgebied vorig jaar heeft opgesteld. Ook maakt het team opties om in het ontwerp af te schalen. Hierdoor houdt de raad de mogelijkheid om te bepalen welk bedrag de gemeente uiteindelijk gaat investeren.

In de loop van 2021 is het voorontwerp klaar. Eind 2021 besluit de raad over de financiële kaders en het budget voor de volgende fase: het maken van een definitief ontwerp. Volgens de huidige planning is het definitief ontwerp eind 2022 gereed.

Het Prinsenhof staat in de top 100 van de belangrijkste monumenten van Nederland. Museum Prinsenhof Delft brengt hierin betekenisvolle verhalen over kunst, cultuur en geschiedenis in beeld. Delftenaren koesteren het complex, dat nauw is verweven met de ontwikkeling van de stad.

WP Twitter Auto Publish Powered By : XYZScripts.com