25 juni 2024

Leidschendam-Voorburg – Ruimhartige Coronasteun

Leidschendam-Voorburg heeft besloten ruimhartiger om te gaan met verzoeken om steun vanuit de samenleving. Inwoners, organisaties en ondernemers hebben het moeilijk door de ingrijpende coronamaatregelen. Ondernemers dragen bij aan de levendigheid en werkgelegenheid in de gemeente, daarom is het belangrijk dat zij overeind blijven. Daarnaast zijn maatschappelijke organisaties keihard nodig net als initiatieven die bijdragen aan de zelfredzaamheid van inwoners. Ook sport is juiste in deze tijd belangrijk voor de verbinding en de gezondheid.

Om die steun mogelijk te maken, is het afwegingskader aangepast op drie onderdelen:
1. De eis dat de problemen bij een organisatie of vereniging acuut zijn is vervallen;
2. In het afwegingskader is ruimte voor ondersteuning aan individuele ondernemers zodat ze maatregelen kunnen nemen zodat zij corona-proof kunnen werken;
3. Het is mogelijk om, via maatschappelijke organisaties, specifieke groepen inwoners te ondersteunen met maatregelen.

Het aangepaste afwegingskader maakt het mogelijk om commerciële huurders van de gemeente die in getroffen sectoren actief zijn, een tijdelijke huurverlaging te geven over de periode 1 april 2020 – 31 december 2020. Wijkverenigingen, dorps- en buurthuizen die huren van de gemeente krijgen kwijtschelding van de huur over de maanden oktober tot en met december 2020. Wijkverenigingen, dorps- en buurthuizen die huren van private organisaties ontvangen een subsidie als tegemoetkoming in de huurkosten over de laatste drie maanden van 2020.

WP Twitter Auto Publish Powered By : XYZScripts.com